Služby


     - Kompletní vedení účetnictví a daňové evidence včetně
       zpracování roční závěrky

     - Vyhotovení daňových přiznání
          - k dani z příjmů právnických osob
          - k dani z příjmů fyzických osob
          - k dani z přidané hodnoty
          - k dani silniční
          - další daňová přiznání dle potřeb klienta

     - Vyhotovení přehledů OSVČ pro sociální zabezpečení a
            zdravotní pojišťovny

     - Zpracování mezd a personální agendy

     - Zpracování evidence hmotného a nehmotného majetku

     - Účetní poradenství

     - Zastupování klienta před úřady státní správy na základě
       plné moci

     - Zpracování výkazů pro Český statistický úřad

     - Zpětnou rekonstrukci účetnictví

     - Přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví

     - Zpracování měsíčních výkazů a saldokont

     - Individuální přístup ke každému klientovi, diskrétní a seriózní
       jednání